Vytvoření zákaznického účtu

Nejdříve si vytvořte zákaznický účet a poté můžete začít zakládat zdravotní profily (např. Váš nebo členů Vaší rodiny), které uchovávají životně důležité zdravotní a osobní informace pro případ nehody.

Informace k účtu