Bezpečnost

Bezpečnost PIN na náramku:

PIN je vždy kombinace 9 písmen a čísel. Např.: XZ1258W58.

To je 60 716 992 766 464 možných kombinací...

Login je proti robotům chráněn systémem reCAPTCHA od Google.

Při ztrátě náramku můžete PIN deaktivovat ve svém účtu a nikdo nebude mít přístup k Vašim zdravotním informacím. Podobně jako deaktivujete platební kartu.


Fyzické zabezpečení dat (Datové centrum):

Data uložená ve formulářích ukládáme na serverech v České republice a dále společně s dokumenty a soubory u jedné z největších a nejmodernějších IT infrastruktur na světě Amazon Web Services (AWS) na serverech lokalizovaných v EU. Data centra AWS představují světovou špičku v oblasti fyzického i softwarového zabezpečení, umožňující odolat i kritickým situacím jako jsou živelné pohromy, masivní hackerské útoky nebo energetické havárie.

aws


Zabezpečení přenosu dat (Síťová zabezpečení):

Informace, které prostřednictvím webu odešlete nebo jeho prostřednictvím získáte, jsou soukromé. Komunikace mezi Vámi a naším webem je zabezpečena pomocí bezpečnostního certifikátu https od certifikační autority Let's encrypt.

secureZabezpečení na úrovni aplikace:

Základem pro ochranu dat je zajištění toho, aby k jednotlivým skupinám informací měly přístup jen osoby k tomu oprávněné.

Samotný vstup do aplikace je samozřejmě chráněn unikátním uživatelským jménem a heslem.

Náhled zdravotního profilu pro zachránce je chráněn pomocí unikátního PIN kódu na Vašem náramku. V případě ztráty náramku, nebo jiného zjištění Vašeho PIN neopráněnou osobou, můžete kdykoli svůj zdravotní profil deaktivovat ve svém uživatelském účtu.

Všechna data a veškeré datové přenosy včetně distribuce uživatelských hesel jsou šifrovány.

Po ukončení online zdravotního profilu nebo vymazání ze strany uživatele je možné většinu dat obnovit ze zálohy zpravidla po dobu 1 - 2 měsíců. Typicky, když se uživatel rozhodne online zdravotní profil opětovně začít používat.

comp02


Zálohování:

Každý den provádíme kompletní zálohu veškerých dat a souborů. Zálohy uchováváme v geograficky separovaném datovém centru a archivujeme historii po nezbytně nutnou dobu.

backup